Valtion on tehtävä työnsä. Valtio käyttää konsulttipalveluihin lisääntyvissä määrin miljardeja euroja veronmaksajien rahaa. Työtä ja päätöksiä joita kansanedustajien pitäisi tehdä, ulkoistetaan kilpailuttamatta konsulttiyrityksille. Kansanedustajat tekevät eduskuntatyön ohella muita kunnallis virkoja. Kansanedustajan kuuluisi tehdä eduskuntatyö ja valtion hoitaa sen perus tehtävät.

 

Mistä kaikki raha tulee ? Kaikki tukiraha mitä EU:sta saadaan, on sinne maksettu suomalaisten veronmaksajien toimesta. Kaikki tuet mitä valtio maksaa, tulee lopulta veronmaksajien rahoista.

Miksi yhteiskuntamme on rakennettu siten, että kansalaisista 80% tarvitsee elääkseen kelasta jotain rahallista tukea ?

Meillä on myös paljon tukia, jotka ei kohdistu millään tavalla varallisuuden mukaan, ja tällöin tukijärjestelmämme ei tue niitä jotka tukea tarvitsevat.

Meille on rakentunut tukijärjestelmä, jossa euron tuen saamiseen maksetaan kaksi euroa. Mihin se raha katoaa?